Op deze website is algemene informatie te vinden over ons samenwerkingsverband VAJA. Daarnaast is na inloggen (onderaan de pagina) het ledengedeelte beschikbaar. De inloggegevens worden aan jullie verstrekt. Hartelijke groet!