Dit artikel beschrijft dat gemeenten en jeugdzorgaanbieders vaak niet weten wat ze aan elkaar hebben. Onvoldoende uitgewerkte afspraken leiden dan tot uiteenlopende verwachtingen, soms tot verschillen van inzicht over (geleverde) zorg en vrijwel altijd tot meer bureaucratie. En dat kost onnodig geld; lees meer in het artikel ‘Vage afspraken maken jeugdzorg bureaucratisch en duur‘ (bron: Binnenlands Bestuur).