Op 25 mei jl. is het opiniestuk vanuit de leden van VAJA volgens afspraken gepubliceerd in het Brabants Dagblad, onder vermelding van de regio Noordoost Brabant. Het is intussen gebleken dat andere media het opiniestuk hebben overgenomen; helaas met door de diverse redacties zelf aangebrachte wijzigingen. Hierdoor lijkt het stuk in die media geschreven over de Jeugdzorg in ándere regio’s dan Noordoost Brabant. Dit is niet correct. VAJA is als samenwerkingsverband uitsluitend actief in Noordoost Brabant en het opiniestuk gaat dan ook uitsluitend over de Jeugdzorg in Noordoost Brabant. De leden van VAJA kunnen wel actief zijn in andere regio’s, maar daar is de Jeugdzorg anders georganiseerd. En dat is geen onderdeel geweest van onze oorspronkelijke publicatie in het Brabants Dagblad op 25 mei jl. De wijze waarop het opiniestuk in andere regio’s dan Noordoost Brabant is gepubliceerd doet geen recht aan de betreffende gemeenten, hun jeugdzorgsysteem, de betrokken verwijzers en de betreffende zorgverleners. Dat hopen we vanuit het samenwerkingsverband VAJA Noordoost Brabant hierbij duidelijk gemaakt te hebben.