Lokale (veelal kleinschalige) vrijgevestigde jeugdzorg aanbieders bieden de jeugdigen en hun ouders laagdrempelige, hoog kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg en zijn daarmee een onmisbare partner voor huisartsen, (grote) zorginstellingen en gemeenten in de jeugdzorgketen. Met de transformatie van de jeugdzorg onder regie van gemeenten stellen gemeenten in onze regio zich ten doel problematiek van jeugdigen vroegtijdig van de juiste zorg te voorzien, het aantal jeugdigen in de residentiële zorg te verlagen en de duur van de residentiële zorg te verminderen. Hieraan dragen wij in algemene zin aan bij door:

Hoog kwalitatief en flexibel zorgaanbod in de omgeving van de cliënt

In onze praktijken werken hoogopgeleide professionals voor zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ. Door onze kleinschalige benadering zijn wij meer dan andere partijen in staat om zorg op maat aan te bieden. Door onze natuurlijke spreiding over de regio is onze groep in staat om snel gepaste en professionele zorg in en met de directe omgeving van de cliënt te leveren zodat lange en zware zorgtrajecten voorkomen worden.

Geen of zeer korte wachtlijsten

Wachtlijsten in vrijgevestigde praktijken zijn vaak kort en cliënten kunnen dus snel geholpen worden. Daarnaast wordt er gewerkt met flexibele werktijden waardoor afgestemd kan worden op het levenspatroon van de cliënt.

Inbedding in en kennis van de lokale en subregionale zorgkaart

Door ons lokale karakter en de dagelijkse verbondenheid met de leefomgeving van onze cliënten hebben wij goede samenwerkingsrelaties met grote en kleine lokale zorgpartners. Hierdoor kan een integraal zorgaanbod geformuleerd worden voor een effectieve en mensgerichte behandeling.